Μεταμόσχευση χονδροκυττάρων στο γόνατο

Ο αρθρικός χόνδρος καλύπτει τις αρθρικές επιφάνειες. Η κίνηση όλων των αρθρώσεων διευκολύνεται χάρη στις ιδιότητες του αρθρικού χόνδρου όπως για παράδειγμα ο πολύ χαμηλός δείκτης τριβής αυτού. Αποτελείται από χονδροκύτταρα τα οποία παράγουν μεγάλη ποσότητα κολλαγόνου. Η ικανότητα του να αναγεννάτε μετά από βλάβη είναι ιδιαιτέρως χαμηλή λόγω της απουσίας αιμοφόρων αγγείων. 

Οι βλάβες του αρθρικού χόνδρου ειδικά στο γόνατο μπορεί να προέλθουν εξαιτίας της άσκησης μεγάλων φορτίων στην άρθρωση μία φορά ή και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η δυνατότητα επούλωσης αυτών των βλαβών από τον ίδιο τον οργανισμό μας είναι εξαιρετικά χαμηλή. Το κενό που δημιουργείται στην αρθρική επιφάνεια προκαλεί πόνο και οίδημα και η περιορισμένη δραστηριότητα του ατόμου είναι φυσικό επακόλουθο. Η μαγνητική τομογραφία είναι πλέον η πιο αξιόπιστη  απεικονιστική μέθοδος διάγνωσης τέτοιων παθήσεων. 

Η συντηρητική αντιμετώπιση των βλαβών του αρθρικού χόνδρου έχει πτωχά αποτελέσματα. Η πολύ χαμηλή έως μηδαμινή αγγείωση και αιμάτωση του αρθρικού χόνδρου δεν επιτρέπει την αναγέννηση του χόνδρινου ελλείμματος. Η χειρουργική αντιμετώπιση αποτελεί την ιδανική μέθοδο αποκατάστασης του προβλήματος. 

Η πιο σύγχρονη και με τα καλύτερα αποτελέσματα χειρουργική μέθοδος  αποκατάστασης χόνδρινων ελλειμμάτων είναι η μεταμόσχευση χονδροκυττάρων τα οποία έχουν τοποθετηθεί πάνω σε συνθετική μεμβράνη κολλαγόνου. Η τοποθέτηση τους γίνεται μέσω πολύ μικρής τομής της άρθρωσης (mini open ) κατευθείαν μέσα στο κενό που έχει δημιουργηθεί στην αρθρική επιφάνεια. Μετά την χειρουργική επέμβαση η οποία διαρκεί συνήθως γύρω στα 40-50 λεπτά ο ασθενής ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης για περίπου 3-4 εβδομάδες σε συνεργασία με εξειδικευμένη ομάδα φυσιοθεραπευτών. Τα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου είναι εντυπωσιακά αφού ο ασθενής επιστρέφει χωρίς πόνο πλέον στην καθημερινές του δραστηριότητες. 

Μάθε περισσότερα Επικοινωνία Ιωάννης Τσώλος Προφίλ